Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต"

- เออาร์ไอพี ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) จัดสัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต" นำพาองค์กรอยู่รอดรับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอด ในยุค New Normal ในวันที่ 6 พ.ย. เวลา 13.00 - 16.30 น. ที่หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมมศว (ประสานมิตร) โดยมี รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้แทน รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "พัฒนาไทยให้นำหน้า ต้องพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21" พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในโลกอนาคตที่ภาคธุรกิจต้องรู้ เข้าร่วมงานฟรีลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://reg.arip.co.th/competency โทร.0-2642-3400 ต่อ 2105

6 พ.ย. 63

13:00-
16:30

ประชุม: สัมมนา "ทักษะแห่งอนาคต"
หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมมศว (ประสานมิตร)
 0-2642-3400 ต่อ 2105

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 ตุลาคม 2563  ถึง   6 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว