Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
14 April 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการสัมมนา เรื่อง “Advancing Sport and Exercise Curriculum in Higher Education in Response to Current Global Challenges”

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการสัมมนา เรื่อง “Advancing Sport and Exercise Curriculum in Higher Education in Response to Current Global Challenges” ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00-16:30 น. ผ่าน ZOOM Application ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ https://bit.ly/33WFjMz

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
รศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา
086-779-2977

29 ต.ค. 63

15:00-
16:30

อบรม: เรื่อง “Advancing Sport and Exercise Curriculum in Higher Education in Response to Current Global Challenges”
ผ่าน ZOOM Application
 22516

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว นายธิติพันธุ์ เสงี่ยมงาม
E-mail ผู้ส่งข่าว thitiphun@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 ตุลาคม 2563  ถึง   29 ตุลาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว