Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา LET S PARTY DON T WORRY ตัวอยู่ไกลใจบันเทิง ในหัวข้อเรื่อง New entertainments and new activities

-ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา
“LET’S PARTY DON’T WORRY ตัวอยู่ไกลใจบันเทิง”
ในหัวข้อเรื่อง ‘New entertainments and new activities ‘
โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษภายในงาน
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 - 11.20 น.
(ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.)
ณ ห้อง 505 ตึก 14 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(Ps. สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถแสกนQR code เพื่อลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว kamontip prasitnarapan
E-mail ผู้ส่งข่าว kamontip@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 ตุลาคม 2563  ถึง   14 ตุลาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว