Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 2

[งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว

📍ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้บริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการปกติขาว รอบที่ 2 📍

ตั้งแต่วันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2563
เวลา 10.00 - 16.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400 ล้าน)

🔸 สำหรับผู้ที่จะจองชุดครุยระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ให้รีบเข้ามาดำเนินการในช่วงต้น เนื่องจากระยะเวลาในการผลิตชุดครุยต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะเป็นงานละเอียด 🔸

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อร้านครุยสุกัญญา
081 – 9844646, 081 – 6591202

รายละเอียดตาม link ที่แจ้งนะครับ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 ตุลาคม 2563  ถึง   1 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว