Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 September 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

แจ้งปิดบริการชั่วคราว ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563

โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก มีความประสงค์เข้าร่วมงาน วันมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว ในวันพุธที่ 16 ก.ย. 2563 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย. 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
ผู้ส่งข่าว น.ส. สุนทรี ไพริน
E-mail ผู้ส่งข่าว suntree.p14@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 กันยายน 2563  ถึง   16 กันยายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว