Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 September 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศ การจองห้องพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศ การจองห้องพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อัตราค่าบริการ : แบบเหมาห้อง
- ห้องปรับอากาศ 500 บาท/ห้อง/คืน
- ห้องพัดลม 240 บาท/ห้อง/คืน

**รับจองเป็นห้อง ห้องละ 3 คน โดยต้องมีรายชื่อและรหัสนิสิตของผู้เข้าพักครบ 3 คน และทั้ง 3 คนต้องเป็นบัณฑิตเท่านั้น ซึ่งจะให้เข้าพักตามเพศ แยก ชาย - หญิง

***เริ่มเปิดจองห้องพักตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. จนห้องเต็ม (เฉพาะวันทำการ)

- จองห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ 4 หมายเลข ดังนี้
1. 097-0300744
2. 095-6454877
3. 095-6845680
4. 064-6066411

*ย้ำ* "เริ่มเปิดจอง" ห้องพักในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

#เงื่อนไขการจอง ตามรายละเอียดในภาพ
#ข้อกำหนดการเข้าพัก สามารถอ่านได้ที่ลิงก์นี้เลยจ้า http://dorm.swu.ac.th/Portals/61/Images/new_relations/9.9.63-1.pdf
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 กันยายน 2563  ถึง   25 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว