Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 September 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว อรทัย จันทร์เขียว
E-mail ผู้ส่งข่าว aorathai@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 กันยายน 2563  ถึง   22 กันยายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว