Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 September 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563 จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป ที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 เวลา 7.00 - 16.00น. ณ ใต้อาคารนวัตกรรม:ศ.สาโรช บัวศรี มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ ไทยช่วยไทย

25 ส.ค. 63

07:00-
16:00

พิเศษ: จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป
ใต้อาคารนวัตกรรม:ศ.สาโรช บัวศรี
 15651
26 ส.ค. 63

07:00-
16:00

พิเศษ: จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป
ใต้อาคารนวัตกรรม:ศ.สาโรช บัวศรี
 15651
27 ส.ค. 63

07:00-
16:00

พิเศษ: จำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป
ใต้อาคารนวัตกรรม:ศ.สาโรช บัวศรี
 15651

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว urawan
E-mail ผู้ส่งข่าว urawan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 สิงหาคม 2563  ถึง   27 สิงหาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว