Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ทุน Fulbright ทุนวิจัย TVS และ ทุนวิจัย JRS/JRS-TRF ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา(Fulbright) เปิดรับสมัครชิงทุนทำวิจัยหรือสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ
Fulbright Thai Visiting Scholar (TVS)

และทุนวิจัยสำหรับทำวิทยานิพนธ์ในสถาอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ
Fulbright Junior Research Scholarship Program
(JRS/JRS-TRF)

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์แนบ และส่งใบสมัครก่อนวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 กรกฎาคม 2563  ถึง   8 ตุลาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว