Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 - 10:30 น. ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมฯ ได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th หรือลิงก์ https://qrgo.page.link/kjUxR ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18427

17 ก.ค. 63

09:00-
10:30

อบรม: ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ”
ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์
 18408

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักสื่อสารองค์กร)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 กรกฎาคม 2563  ถึง   17 กรกฎาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว