Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 August 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

GEPOT12 General English Proficiency ครั้งที่ 12

อยากรู้ไหมว่า...ภาษาอังกฤษของคุณถ้าเทียบกับ TOEIC, CEFR,CU TEP หรือ TOEFL แล้วคุณอยู่ตรงไหน? หาคำตอบได้ที่นี่...กับGEPOT12
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ณิชชาภัทร
E-mail ผู้ส่งข่าว englishonline.eol@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 กรกฎาคม 2563  ถึง   20 กรกฎาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว