Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

จองห้องพัก สอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

สำหรับผู้ที่มาสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563
โดยสามารถเข้าพักในหอพักได้ตั้งแต่วันที่ 16 -20 กรกฎาคม 2563

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
อาคารบริการกลาง : 037-395520
อาคารย่อย 5.5 : 037-395503
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 มิถุนายน 2563  ถึง   18 กรกฎาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว