Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 จากผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562
จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
นิสิตสามารถดาวน์โหลดฟอร์มแบบคำร้องขอคืนเงินค่าบริการหอพัก ที่ http://dorm.swu.ac.th/Portals/61/Images/form/25.6.63.pdf…

และทำตามขั้นตอนตามรูปภาพที่แนบมานี้
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
037-395502 , 037-395514
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 มิถุนายน 2563  ถึง   31 กรกฎาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว