Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์การสัมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ในปรากฏการณ์โรคระบาด COVID-19

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์การสัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ในปรากฏการณ์โรคระบาด COVID-19 หัวข้อ โรคเปลี่ยนพฤติกรรม พฤติกรรมเปลี่ยนโรค โดยนิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยพฤติกรรมประยุกต์ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-12.30น.
ผ่าน Google Meet ลิงก์ในภาพ หรือ แสกน QR Code เพื่อเข้าร่วม

12 มิ.ย. 63

09:30-
12:30

สัมมนา: สัมมนาปรัชญาพฤติกรรมศาสตร์ในปรากฏการณ์โรคระบาด COVID-19 หัวข้อ โรคเปลี่ยนพฤติกรรม พฤติกรรมเปลี่ยนโรค
สัมมนาออนไลน์
 17600

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 มิถุนายน 2563  ถึง   16 มิถุนายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว