Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 April 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอร่วมงานแถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดงาน "วันการได้ยินโลก ปี 2563"

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย มูลนิธิหู คอ จมูกชนบท ร่วมกับ คณะกรมการแพทย์ และ สถาบันทางการแพทย์ทั่วประเทศไทย จัดแถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดงาน "วันการได้ยินโลก ปี 2563" จันทร์ที่ 17 ก.พ.เวลา 13.30 น.ที่ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร 3 (อาคารหอจดหมาย เหตุ หอเกียรติยศ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 สอบถาม ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ โทร 0822999699

17 ก.พ. 63

13:30

พิเศษ: งานแถลงข่าวเตรียมพร้อมจัดงาน "วันการได้ยินโลก ปี 2563"
ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร 3
 0822999699

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   17 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว