Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562

คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่คณะแพทยศาสตร์ มศว รวม 39 ดวงใจ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ และญาติอาจารย์ใหญ่ ในวันที่ 14 มีนาคม 2563
ช่วงเช้า พิธีสงฆ์ และการแสดงธรรมเทศนา สวดพระพุทธมนต์ สวดมาติกา – บังสุกล และพิธีมอบเกียรติแก่ญาติของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ณ อาคารหอประชุม มศว
ช่วงบ่าย พิธีทอดผ้าป่าบังสุกล พิธีกล่าวคำขอขมาอาจารย์ใหญ่ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


14 มี.ค. 63

08:00-
12:00

พิเศษ: พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562
ณ อาคารหอประชุม มศว
 022601532
14 มี.ค. 63

13:00

พิเศษ: พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562
ณ วัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 022601532

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   14 มีนาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว