Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

กำหนดการแจ้งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียน 2/2562

นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา แจ้งจบการศึกษาผ่านระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย SUPREME 2019 ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - 4 เม.ย. 2563 โดยแบ่งช่วงเวลาการแจ้งจบของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 มกราคม 2563  ถึง   4 เมษายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว