Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET 2020

รัฐบาลออสเตรียประกาศทุน Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET ปี 2563 ดังนี้
1. Post-doc Grants ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ระยะ 3-9 เดือน
2. PhD-Grants ทุนปริญญาเอก ระยะ 3 ปี
3. Sandwich-Grants ทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก ระยะ 9 เดือน
4. Music-Grants ทุนดนตรี ระยะ 9 เดือน
หมายเหตุ www.oead.at/ernstmack-aseauninet และสมัครผ่านออนไลน์เท่านั้นที่ www.scholarships.at ภายในวันที่ 13 เมย.63
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Mr. Sakdiat W.
E-mail ผู้ส่งข่าว ird@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 มกราคม 2563  ถึง   9 เมษายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว