Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 April 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ประจำปี2563

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับสถาบันข่งจื่อสำนักงานใหญ่ประเทศไทย เปิดรับสมัครนิสิตระดับอุดมศึกษาเพื่อเดินทางไปร่วมงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกำหนดให้มีการประกวดรอบคัดเลือกในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 ณ สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันขงจื่อในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 5 แห่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 มีนาคม 2563

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ shorturl.at/ivwLW
หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Ms. Li Chunli โทรศัพท์ 02-247-8518
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ศักดิ์ศิรินทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว saksirin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 มกราคม 2563  ถึง   10 มีนาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว