Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันที่ 9-16 มกราคม 2563 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะปิดทำการชั่วคราว

ด้วยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้จัดโครงการวันเด็ก ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 สถาบันจึงต้องไปเตรียมงาน ในวันที่ 9-10 มกราคม 2563 และ โครงการพัฒนาบุคลากร ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

จึงแจ้งขอปิดให้บริการสำนักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (ชั่วคราว) เพื่อจัดเตรียมงานวันเด็กและโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 และจะเปิดทำการในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว นายภาณุมาศ พุกกลิ่น
E-mail ผู้ส่งข่าว panumasp@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มกราคม 2563  ถึง   16 มกราคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว