Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

4 ธันวาคม 2562 ขอเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวอาศิรวาท ขับร้องเพลง และวางพวงมาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวอาศิรวาท ขับร้องเพลง และวางพวงมาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฎร์ และวันชาติของชาวไทย ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🔺 ทั้งนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการ “พ่อแห่งชาติ บรมนาถแห่งแผ่นดิน”
🔻และขอเชิญผู้ร่วมงานร่วมเพ้นท์ถุงผ้า เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาล
สำหรับใส่ยาให้กับผู้ป่วย

หมายเหตุ : ขอเชิญแต่งกายด้วยผ้าไทยสีเหลือง

4 ธ.ค. 62

07:30

พิเศษ: พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวอาศิรวาท ขับร้องเพลง และวางพวงมาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15651

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 พฤศจิกายน 2562  ถึง   4 ธันวาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว