Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
16 December 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รับคืนชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562

ร้านครุยสุกัญญาจะเข้ามาให้บริการรับคืน ชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เวลา 10.00 – 16.00 น. )

สถานที่ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400 ล้าน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 พฤศจิกายน 2562  ถึง   7 ธันวาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว