Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาป.โทและเอก ประเทศฝรั่งเศส ปี 2563

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ฯ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา (Scholarship Program 2020) อายุต่ำกว่า 35 ปี สมัครได้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
หมายเหตุ ผู้สนใจค้นหารายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ http://www.francothai-sceince.com/scholarships/
ติดต่อสถานทูตฝรั่งเศส ฯ โทร.0-2627-2120, Email: guillaume.da@diplomatie.gouv.fr
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Mr. Sakdiat W.
E-mail ผู้ส่งข่าว ird@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 พฤศจิกายน 2562  ถึง   15 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว