Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

การอบรมประยุกต์แบบจำลองของกระดูกและกล้ามเนื้อ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรม workshop Musculoskeletal Modeling ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ Michael Skipper Andersen และ รองศาสตราจารย์ Mark de Zee จาก Aalborg University ประเทศเดนมาร์ก

MSA และ Mark เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านซอฟท์แวร์จำลองการทำงานของกระดูกและกล้ามเนื้อ AnyBody Modeling System ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ใช้อย่างแพร่หลาย ในยุโรป มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากมาย และยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Grand Knee Modeling Challenge ของ OpenSims ในการสร้างแบบจำลองของข้อเข่าจากข้อมูล ต่างๆ เช่น ข้อมูลการเคลื่อนไหว FluorescentSpectoscopy และข้อมูล EMG

สำหรับใครที่สนใจเรื่องการประยุกต์แบบจำลองของกระดูกและกล้ามเนื้อ สำหรับงานทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์การกีฬา ชีวกลศาสตร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องไม่พลาดคอร์สการอบรมนี้ อบรมที่ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สามารถดูรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่ www.icses2020.com

18 พ.ย. 62

08:30-
16:30

อบรม: การอบรมประยุกต์แบบจำลองของกระดูกและกล้ามเนื้อ
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 22513

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผู้ส่งข่าว ธิติพันธุ์ เสงี่ยมงาม
E-mail ผู้ส่งข่าว thitiphun@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 ตุลาคม 2562  ถึง   22 พฤศจิกายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว