Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 January 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

วันที่ 25 กันยายน 2562 งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กำหนดการงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
---------------------------
เวลา 08.30 น. - ลงทะเบียน และรับประทานเครื่องดื่ม (Welcome Drink) และอาหารว่าง
ณ โถงหน้าทางเข้าอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ดนตรีบรรเลง)
- ถ่ายภาพตามอัธยาศัย
เวลา 09.00 น. - วงดนตรีไทยเริ่มบรรเลง
เวลา 09.30 น. - ผู้เกษียณฯ พร้อมกัน ณ ห้องแปดเหลี่ยม (นั่งตามแผนผังที่จัดไว้)
เวลา 09.45 น. - การแสดงรำอวยพรมุทิตาจิตจตุรพิธพรชัย 1 ชุด
เวลา 09.55 น. - ชมวีดิทัศน์ผู้เกษียณฯ
เวลา 10.10 น. - อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณฯ และมอบของที่ระลึก
เวลา 11.00 น. - ผู้แทนผู้เกษียณฯ กล่าวแสดงความรู้สึก
เวลา 11.10 น. - อธิการบดีและผู้เกษียณฯ ถ่ายภาพหมู่และร้องเพลง “ด้วยรักและผูกพัน” และ “คำสัญญา” ร่วมกัน
เวลา 11.30 น. - ผู้เกษียณฯ รับมอบดอกไม้แสดงกตเวทิตาจิตจากผู้มาร่วมงานตามอัธยาศัย
เวลา 12.00 น. - ผู้เกษียณฯ และแขกผู้มีเกียรติ รับประทานอาหารกลางวันและร้องเพลงร่วมกันตามอัธยาศัย
ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ชั้น 1/ ปิดงาน

25 ก.ย. 62

08:30-
13:00

พิเศษ: งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 15659

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 สิงหาคม 2562  ถึง   25 กันยายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว