Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมโครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
กำหนดการ
07.00 - 07.30 น. ลงทะเบียน
พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า
07.30 - 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราขการ บุคลากร นิสิตและนักเรียน พร้อมเพรียงกัน
08.00 - 08.15 น. ธรรมเทศนา โดย พระครูปลัดสุวัฒน์บัณฑิตคุณ เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว อำเภอสวนโมก จังหวัดอ่างทอง
08.15 - 08.45 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
08.45 - 12.00 น. ผู้เข้าร่วมงานร่วมใส่บาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป

ให้บริการขูดหินปูน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ แก่ผู้เข้าร่วมงาน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


การแต่งกาย
ขอเชิญขวนแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือชุดไทย ด้วยเสื้อสีขาวและผ้าซิ่น
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 กรกฎาคม 2562  ถึง   12 กรกฎาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว