Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เหลือเวลาส่งแบบฟอร์มจองห้องพัก 3 วันสุดท้าย

[3 วันสุดท้าย] นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562 เหลือเวลาส่งแบบฟอร์มจองห้องพัก 3 วันสุดท้าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 พ.ค. 62 เท่านั้น ส่งแบบฟอร์มจองห้องพักได้ที่ อาคารบริการกลาง ชั้น 2 เวลา 8.30 - 16.30 น.
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2562  ถึง   17 พฤษภาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว