Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน 2562
สามารถดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบ

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 พฤษภาคม 2562  ถึง   29 พฤษภาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว