Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ขยายเวลารับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ UMAP-COIL

โครงการ UMAP-COIL (Collaborative Online International Learning) Honors Program 2019 ขยายเวลารับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ จากวันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อายุ 18 – 35 ปี
3. มี GPA 3.0
4. มีผลคะแนน TOEIC 790-860/ TOEFL iBT 87-98/TOEFL ITP 500-601
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2.Transcript ภาษาอังกฤษ
3.หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต
4.ใบผลคะแนนภาษาอังกฤษ
5.Statement of Purpose ภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องเข้าไปยัง URL และใช้รหัสผ่านเข้าไปส่งใบสมัครซึ่งเป็นไฟล์ PDF
URL: https://www.surveymonkey.com/r/umapcoil19EN
รหัสผ่าน: umapcoil19
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://umap.org/programs/umap-coil-program-list/#program-details และสอบถามข้อมูลได้ที่ UMAP IS ทางอีเมล umap-is@umap.org
หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นญี่ปุ่น)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว รัชนี นพจิราพงษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ratch@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 พฤษภาคม 2562  ถึง   17 พฤษภาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว