Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 December 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเชิญร่วมงาน "โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559" ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “ลอยกระทงกลางกรุง ณ ทุ่ง มศว”
โดยภายในงาน ลานเล่นล้อสระน้ำสำหรับลอยกระทง มีชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน สายน้อยตกน้ำ และปีนี้เพิ่มให้มีหนังกลางแปลงตรง บริเวณ หน้าอาคารประสานมิตร (อาคาร 3) โดยฉากภาพยนตร์ เรื่อง แม่นาค พระโขนง (ใหม่ ดาวิกา- มาริโอ้) และเรื่อง คิดถึงวิทยา และเวทีรำวง บริเวณหน้า อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี (400 ล้าน) และมีร้านค้าภายนอกเข้ามาจำหน่ายสินค้า และอาหาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 15651

25 พ.ย. 58

17:30-
22:00

ศิลปะการแสดง: โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15651

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 พฤศจิกายน 2558  ถึง   25 พฤศจิกายน 2558

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว