Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

29 เมษายน 2567 ขอเชิญร่วมโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ มศว

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกับส่วนกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ🩶❤️
➡️ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ร่วมรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร💦
ในโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ :
ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ มศว🇹🇭
.
🗓️วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
⏰เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
📍ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
.
🙋🏻‍♀️🙋🏻เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยพื้นเมือง
ผ้าซิ่น ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ / นิสิตแต่งกายด้วยชุดนิสิตสุภาพ


29 เม.ย. 67

13:30

พิเศษ: โครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ มศว
อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15306

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 เมษายน 2567  ถึง   29 เมษายน 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว