Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัยโทร. 053941119
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 มีนาคม 2567  ถึง   30 เมษายน 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว