Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2568

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งเรื่องทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2568
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จาก TUSEF@fulbrighthai.org เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยผู้สมัครกรอกใบสมัคร Online ที่ https://apply.iie.org/flta2025
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Nichapat Ruamsanit
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 มีนาคม 2567  ถึง   31 พฤษภาคม 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว