Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

4 ธันวาคม 2566 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพิธี 3 ศาสนา มหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

ขอเชิญร่วมโครงการพิธี 3 ศาสนา มหามงคล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
.
✨พิธี 3 ศาสนามหามงคล
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
🪴กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้
เพื่อถวายแด่วัดสายสุวพรรณ จ.ปทุมธานี
🦷กิจกรรมบริการขูดหินปูน
โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
.
🗓️วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
⏰เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
📍ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรียครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
.
หรือรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live🔴
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
💛ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง💛

4 ธ.ค. 66

08:30

พิเศษ: โครงการพิธี 3 ศาสนา มหามงคล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรียครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15306

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 พฤศจิกายน 2566  ถึง   4 ธันวาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว