Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

จัดโครงการปฐมนิเทศ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
นิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 64
📍ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
แสกน QR Code

4 ส.ค. 64

08:30-
16:30

เสวนา: โครงการปฐมนิเทศ
“AI shift for the future”
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
 27182

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผู้ส่งข่าว กันย์ชิสา
E-mail ผู้ส่งข่าว kunchisa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 กรกฎาคม 2564  ถึง   4 สิงหาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว