Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 September 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพนางลัดดาภรณ์ พิพัฒน์เขมากร

ด้วยนางลัดดาภรณ์ พิพัฒน์เขมากร (พี่แตน) อดีตข้าราชการสังกัดส่วนบริหารงานกลาง ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เจ้าภาพได้ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัศาลา 1 ดทุ่งลานนา ซอยเฉลิมพระเกียรติ 28

กำหนดการ
20 กรกฎาคม 2564 - รดน้ำศพ 16.00น. สวดพระอภิธรรมศพ 18.00 น.
21 กรกฎาคม 2564 - สวดพระอภิธรรมศพ 18.00 น.
22 กรกฎาคม 2564 - สวดพระอภิธรรมศพ 18.00 น.
26 กรกฎาคม 2564 - ฌาปนกิจศพ 16.00 น.
มหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมา ณ ที่นี้
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนบริหารงานกลาง
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 กรกฎาคม 2564  ถึง   26 กรกฎาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว