Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
ขอเชิญร่วม.. .
งานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
ณ บริเวณหอพระ (พระพุทธภควาวิจิตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ องครักษ์
.
ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย
เริ่มเวลา 06.30 น. เป็นต้นไป
-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์
-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 71 รูป
-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้บริหาร
-ประกวดการแต่งกายชุดไทย
-เล่นน้ำสงกรานต์

22 เม.ย. 62

ทั้งวัน

พิเศษ: ขอเชิญร่วมงานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

บริเวณหอพระ (พระพุทธภควาวิจิตร) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ องครักษ์

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว นางสาวกิติยา ชูชมฉาย
E-mail ผู้ส่งข่าว kitiyac@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 เมษายน 2562  ถึง   23 เมษายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว