Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรม การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA หัวข้อ "Writing SAR Workshops" สำหรับหลักสูตรที่เลือกเกณฑ์ AUN-QA ทุกหลักสูตร และต้องผ่านการอบรม Workshops 1,2 ทุกรุ่น ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

23 เม.ย. 62

08:30-
16:30

บรรยาย: กิจกรรม การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA หัวข้อ "Writing SAR Workshops"
ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีสท์ สุขุมวิท 20 กทม.
 12628

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้ส่งข่าว ปภัสสร
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 เมษายน 2562  ถึง   24 เมษายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว