Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ขอเชิญชวนร่วมโครงการ Education ICT Forum 2019

โครงการ Education Forum 2019
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน Education Forum 2019 วันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.Educationictforum.com

25 เม.ย. 62

09:00-
16:00

อบรม: โครงการ Education Forum 2019
ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 15009

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว ปิยภาณี เฮ็นท์ช
E-mail ผู้ส่งข่าว piyaphanee@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2562  ถึง   7 เมษายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว