Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการอบรมเบเกอรี่ 3 หลักสูตร ประจำปี 2562

โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเบเกอรี่
-หลักสูตร 1 เค้กและคุกกี้ วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.ราคา 2,500 บาท
-หลักสูตร 2 ขนมปังไส้ต่างๆ วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.ราคา 2,500 บาท
-หลักสูตร 3 พายชั้น พายร่วน วันที่ 20-21 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น ราคา 2,500 บาท
วิธีการสมัคร และชำระเงินมี 2 วิธี
1. สมัครด้วยตนเองและชำระเงินสด
- สมัครได้ที่ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ มศว อาคารเรียนรวม (ร้านขายเบเกอรี่ ติดต่อคุณแดง)
- สมัครที่สำนักงานภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว อาคาร 19 ชั้น 14
2. สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://gg.gg/REGbakeryhomeswu
และชำระเงินผ่าน
บัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด สาขามศว ประสานมิตร
คณะวิทยาศาสสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เลขที่ 985-4-65095-2
*แจ้งสลิปชำระเงินผ่านline@:@oht3376t facebookpage:bakeryhomeswu

2 มี.ค. 62

ทั้งวัน

อบรม: -หลักสูตร 1 เค้กและคุกกี้ วันที่ 2-3 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.ราคา 2,500 บาท
-หลักสูตร 2 ขนมปังไส้ต่างๆ วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.ราคา 2,500 บาท
-หลักสูตร 3 พายชั้น พายร่วน วันที่ 20-21 เมษายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น ราคา 2,500 บาท
พิมพ์ 1 หรือ 2 หรือ 3 เพื่อดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
ห้องปฏิบัติการโครงการเบเกอรี่ มศว. และห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 022584000

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ธีระวัฒน์
E-mail ผู้ส่งข่าว homeswu@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 กุมภาพันธ์ 2562  ถึง   20 เมษายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว