Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด Miss Thai-Indian Fun Fair 2019 ภายใต้งาน Thai Indian Fun Fair ครั้งที่ 5

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โดย The Indian Social Club กำหนดจัดงาน 5th Thai-Indian Fun Fair เพื่อเป็นการสร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมระหว่างไทย - อินเดีย
จึงขอเชิญชวนหญิงสาวที่มีอายุระหว่าง 18 - 28 ปี เข้าร่วมการประกวดเพื่อเฟ้นหาบุคคลที่มีความสามารถ เพื่อมาเป็นหนึ่งในดาวของ (Zee) ในประเทศไทย
ผู้ชนะเลิศ : ได้รับรางวัลทองคำมูลค่า 40,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รางวัลทองคำมูลค่า 20,000 บาท

16 ก.พ. 62

15:00-
22:00

เยี่ยมชม/ดูงาน: ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด Miss Thai-Indian Fun Fair 2019 ภายใต้งาน Thai Indian Fun Fair ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 11743

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สรญา สวนสมัย
E-mail ผู้ส่งข่าว soya2513@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 มกราคม 2562  ถึง   16 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว