Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ (อาจารย์ใหญ่)

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับนิสิตเเพทย์และนิสิตทันตแพทย์ กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 โดยภาคเช้าจัดที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และภาคบ่ายจัดที่วัดอุทัยธาราม
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 02-2601532

2 มี.ค. 62

08:30-
15:30

พิเศษ: พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2561
วัดอุทัยธาราม
 02-2601532

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 มกราคม 2562  ถึง   2 มีนาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว