Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ

สกอ. เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเบลเยียม และประเทศเยอรมนี
เป็นระยะเวลา 2-6 เดือน โดย สกอ. สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
นิสิตที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามลิงค์แนบ
ส่งรายชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562
ณ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 มกราคม 2562  ถึง   25 มีนาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว