Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน

กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน โดยคุณคณาธิป สุนทรรักษ์ หรือครูลูกกอล์ฟ พิธีกรรายการ English Room และเจ้าของสถาบัน ภาษา Angkriz ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 – 13.30 น. เริ่มกิจกรรม 13.31 - 16.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

13 ก.พ. 62

12:30-
16:00

บรรยาย: กิจกรรม Unlock Your English: ภาษาอังกฤษดีชีวิตเปลี่ยน โดยครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15356

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว นิลาวัลย์ บัวงาม
E-mail ผู้ส่งข่าว nilawan.b1990@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 มกราคม 2562  ถึง   13 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว