Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครคัดเลือกทุนฟุลไบรท์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 เมษายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว รัชนี นพจิราพงษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ratch@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มกราคม 2562  ถึง   22 เมษายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว