Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรชาว มศว ร่วมตอบแบบประเมินความสุขของคนในองค์กร

ร่วมตอบแบบวัดความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ด้วยเครื่องมือ Happinometer online เพื่อสำรวจและศึกษาคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในองค์กร ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ
1. เข้าเว็บไซต์ https://bit.ly/2GcPu6Y หรือสแกน QR Code ตามเอกสารเอกสารแนบ
2. ระบุ password เป็น happyswu
3. ตอบแบบสำรวจความสุข 9 มิติ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 มกราคม 2562  ถึง   11 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว