Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ "มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม"

คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ "มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม" โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 11743
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สรญา สวนสมัย
E-mail ผู้ส่งข่าว soya2513@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 มกราคม 2562  ถึง   16 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว