Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการอบรม " การเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง "

ขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์ หรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการ
" การเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง "
พบกับหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์
โครงการนี้ลงทะเบียนฟรี / ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ : https://goo.gl/zkQrdC

18 ม.ค. 62

08:00-
12:00

อบรม: โครงการ การเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาในบริบทการเปลี่ยนแปลง
ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 0891102177

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ปฐณีย์ วัฒนกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว pattaneew@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 มกราคม 2562  ถึง   17 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว