Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก 2562

ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประชาคมชาว มศว ร่วมงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

พบกับซุ้มกิจกรรม เกมส์ สาระน่ารู้ต่างๆ จากหน่วยงานภายใน มศว ที่มาร่วมจัด พร้อมร่วมลุ้นของรางวันของแต่ละซุ้ม รวมถึง ชมการแสดงผลงานนวัตกรรมวิทยาลัยเทคนิคนครนายก การแสดงจากโรงเรียนละแวกอำเภอองครักษ์ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ การแสดงจากนิสิต มศว และ ลุ้นรางวัลใหญ่จากผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากร ของมศว


โดยงานจะจัดตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว กฤศณัฏฐ์ ดิลกศิริธนภัทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว kritsanat.d@hotmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 มกราคม 2562  ถึง   12 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว