Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต มศว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จัดโดยคลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร)

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ทุกหัวข้ออบรมไม่มีค่าลงทะเบียน)
1.รู้จักกลไก และเลือกใช้ ความร้อนความเย็นอย่างเหมาะสมกับ อาการข้อซ้น ข้อแพลง โดย ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/NSrX5FyJFGcL4wyK2

2.ออฟฟิศซินโดรม: สาเหตุ อาการปวด และหลักการจัดสภาพแวดล้อมโต๊ะทำงานตามหลัก “การยศาสตร์” โดย อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
อังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/t89FRDCbTLPUhFvl1

3.ปวดไหล่จากต้นคอ หรือปวดคอจากข้อไหล่ อย่านิ่งดูดาย วิเคราะห์ปัญหา และออกกำลังกายเพื่อการรักษาให้ตรงจุด โดย ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/v9pJitVr0AzAoD7z1

4.เสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกความแข็งแรงให้เหมาะสมกับชนิดกีฬา และการเลือกใช้ โปรตีน เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับการออกกำลังกาย โดย กภ.ศรายุทธ นามไพร
พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/6bBOgSLoXkFdcUjy1

5.ไขปัญหาเรื่องเข่า: ข้อเสื่อม เอ็นอักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ เพื่อตอบโจทย์การออกกำลังกายที่ต้องการ โดย ผศ.ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/vGA0OzFMXDyQQAQ03

**ทุกหัวข้อ บรรยายที่ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร
ชั้น 6 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 ธันวาคม 2561  ถึง   26 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว